“SLEEVEZ IS A WORK COMPANY, WE TURNED UP THE SLEEVES BY TAKING CARE OF THE CUSTOMER”

OWNER SYLVESTER PUNCHING THE WORD ABOUT WHAT SLEEVEZ DOES ALL, WHAT THE ADDED VALUE OF SLEEVEZ IS AND WHY THE CUSTOMER CAN CHOOSE THE BEST FOR SLEEVEZ?

"Sleevez is een operationele management bedrijf voor de hotellerie in het klein- en middensegment. Dat doen we zowel nationaal als internationaal. Wat wij ook doen, is heel concreet de gevraagde managementrol invullen. We nemen zeg maar de teugels over, op een pragmatische manier. Dat kan op vijf gebieden.”

  • Full Inclusive Management
  • Interim-management
  • Seizoensmanagement
  • Pre-en Opening Management
  • Rescue management

“We lossen als Sleevez opdrachten met een uitdaging op. Met al onze kennis en ervaring in de hotellerie kan dat op heel veel terreinen, waarbij we ons richten op het klein- en middensegment van de hotellerie. Dat kan zijn bij het openen van een bestaand of nieuw hotel. Of een hotel dat zo goed mogelijk voorbereid moet worden voor een vakantieseizoen. Verder kunnen wij een hotel helemaal nieuw leven inblazen of zorgen dat een hotel sluit, omdat dat nu eenmaal de beste oplossing is. Wij zijn bij Sleevez echt van het ontzorgen en het daadwerkelijk doen.”

“Alle facetten van mijn werk, dus zowel het managementgedeelte als het development onderdeel, spreken mij echt heel erg aan. Zowel nationaal als internationaal. Het multiculturele onderdeel van mijn werk, daar raak ik enorm bevlogen van. Waar ik ook heel enthousiast van word, is het nieuw leven inblazen van een hotel. Dus als er echt een job gedaan moet worden. Dan nemen we het roer over. Geen advies, consultancy en woorden, maar daden.”

Klaar om meer te ontdekken?

Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

OWNER SYLVESTER PUNCHING THE WORD ABOUT WHAT SLEEVEZ DOES ALL, WHAT THE ADDED VALUE OF SLEEVEZ IS AND WHY THE CUSTOMER CAN CHOOSE THE BEST FOR SLEEVEZ?

Sleevez is an operational management company for the hotel industry in the small and medium segment. We do this both nationally and internationally. What we also do is fulfill the requested management role very concretely. We take over the reins, in a pragmatic way. That is possible in five areas."

  • Full Inclusive Management
  • Interim management
  • Seasonal management
  • Pre and Opening Management
  • Rescue management

“As Sleevez, we solve assignments with a challenge. With all our knowledge and experience in the hotel industry, we can do so in many areas, focusing on the small and medium segment of the hotel industry. That can be when opening an existing or new hotel. Or a hotel that needs to be prepared as well as possible for a holiday season. We can also breathe new life into a hotel or ensure that a hotel closes, because that is simply the best solution. At Sleevez, we are really unburdened and actually doing it. "

All facets of my work, so both the management part and the development part, really appeal to me. Both nationally and internationally. The multicultural part of my work makes me enormously enthusiastic. What also makes me very enthusiastic is the revitalization of a hotel. So if a job really needs to be done. Then we take over the helm. No advice, consultancy and words, but deeds

READY TO DISCOVER MORE?

Contact us today for a business date.

sleevez-sylvester-logo-glass-small

DIRECT CONTACT WITH SLEEVEZ

+31 653 663 391

sylvester@sleevez.nl

Or send a message by filling in the form below.

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.

DIRECT CONTACT WITH SLEEVEZ

+31 653 663 391

sylvester@sleevez.nl

Or send a message by filling in the form below.

Invalid Email
Invalid Number
Please check the captcha to verify you are not a robot.

"The multicultural part of my work makes me enormously enthusiastic."